Developer World
Spresense SDK Library v2.2.0-87f81d9
SetBaseBandStatusParam Member List

This is the complete list of members for SetBaseBandStatusParam, including all inherited members.

dsp_pathSetBaseBandStatusParam
input_deviceSetBaseBandStatusParam
output_deviceSetBaseBandStatusParam
reserved1SetBaseBandStatusParam
reserved2SetBaseBandStatusParam
with_MFESetBaseBandStatusParam
with_MPPSetBaseBandStatusParam
with_Voice_CommandSetBaseBandStatusParam